رسانه و توسعه

محمدفاضل مقیمی*

محمدفاضل مقیمی

خورشید آنلاین

درشرایطی که با پیشرفت تکنولوژی وتولدهرروزه نرم افزارهای ارتباطی ، مفهوم  (هر شهروندیک خبرنگار) شکل واقعی بخودگرفته است،

بدون تعارف بایدگفت: رسانه سهم بسزائی درتوسعه دارد.این در حالی است که با توجه به شرایط موجودو اتفاقات جدید در عرصه ارتباطات نگاه حرفه ای رسانه ها به مسایل روز و دراختیار داشتن روزنامه نگار و خبرنگار حرفه ای به ملزومات اصلی حیات برای رسانه ها تبدیل شده است.

در واقع این نگاه و قلم حرفه ای یک فرد است که باعث می شود میان یک شهروند خبرنگار عادی با یک خبرنگار حرفه ای تفاوت های بسیاری باشد.

از همین روست که هنوز هم جامعه از رسانه و خبرنگار حرفه ای انتظاری بیش از انتظارازیک شهروند عادی دارد.

با این تفاسیر یکی از مباحثی که رسانه ی حرفه ای می تواند با ورود درآن چالش های موجودپیش روی آن را ازمیان بردارد، مبحث توسعه است.

درواقع اگر قبول کنیم که برای رسیدن به توسعه همه جانبه درجامعه ای مانند جامعه درگیرشده میان سنت و مدرینه ی ایران، ابتدا احتیاج به شناخت، بازتعریف و نهادینه کردن فرهنگ توسعه است ، آنگاه نقش رسانه در ایجاد توسعه بیش از پیش نمایان می گردد.

با در نظر گرفتن این مهم که برای رسیدن به توسعه ، فرهنگ سازی برای فراهم کردن زیر ساخت های آن از درجه اهمیت بالایی برخورداراست وبا علم بر این موضوع که رسانه ، گذشته از آنکه خود یک فرهنگ غالبی را ترویج می کند ، از عناصر فرهنگ ساز است ، آنگاه می توانیمبگوییم برای رسیدن به نقطه آرمانی در توسعه، قبل از اینکه الگوی توسعه مهم باشد، شناخت از نوع فرهنگ و جغرافیای یک سرزمین ازدرجه اهمیت بالاتری برخورداراست.

آنچه که گمان می رود تحت عنوان "طرح آمایش سرزمین" در روند توسعه کشور ما پیش از این کمتر در نظرگرفته شده است.

اما امروز رسانه ها که نقش فرهنگ سازی و همبستگی اجتماعی را در ذات خود جای داده اند می توانند با انعکاس داده های فرهنگی جامعه مینیاتوری از فرهنگ کلی جامعه را ترسیم کنند.منیاتوری که می تواند کمک بسزایی برای مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر درروند توسعه کشورباشد.

رسانه ها ، با ایجاد روابط پویا با عناصر گوناگون نظام اجتماعی و فرهنگی ، به انباشت حافظه های اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک کرده و فرهنگ را شکل می دهند .

رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان نخبگان و جامعه ، نقش آفرینش فرهنگی را بازی کرده  و مشارکت اجتماعی را نهادینه می سازند . فرهنگ ، تجمل نیست بلکه کلیتی است که تمامی ابعاد زندگی را در بر می گیرد و رسانه ها با سیطرۀ کامل بر همۀ ابعاد زندگی اجتماعی ، خلوت خانه ها را پر کرده و اثرات هاله ای آن بر همۀ امور پیداست و رفتارهای غالب اجتماعی را شکل می دهند.از همین روست که رسانه هابا این کارکرد می توانند نقش بسزایی درتوسعه همه جانبه داشته باشند.

*استاد دانشگاه

شناسه خبر :554 
7044 کلیک ها  پنج شنبه, 17 دی 1394 ساعت 08:25
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا